Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.

Název

Obec Chotýšany

2.

Důvod a způsob založení

Obec Chotýšany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Bohuslav Kovář - starosta
Bc. Irena Pošmurná - místostarostka

Marie Matoušková - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Chotýšany
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany

Telefon: 317 796 231    
Kancelář starosty: 317 796 231 mobil: 774 706 587
Kancelář: 317 796 231    
Fax: 317 796 667    
E-mail: obec@chotysany.cz , chotysany@chopos.cz, obecchotysany@seznam.cz
Internet. stránky: www.chotysany.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Chotýšany
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Chotýšany
Chotýšany 54
257 28

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00  
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00  
Čtvrtek   15.00 - 19.00  
Sobota dle telefonické domluvy -  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 317 796 231
Fax: 317 796 667
Kancelář starosty
Tel: 317 796 231
Mobil: 774 706 587
e-mail: obec@chotysany.cz,
chotysany@chopos.cz, obecchotysany@seznam.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:       317 796 667

4.6.

Adresa internetové stránky

www.chotysany.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@chotysany.cz

4.8.

Další elektronické adresy

chotysany@chopos.cz; obecchotysany@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. Příbram
číslo účtu/kód banky: 320091319/0800

6.

00231886

7.

DIČ

CZ00231886

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Chotýšany
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Chotýšany

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Chotýšany vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 368/92., o správních poplatcích v platném znění, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu příslušný správní poplatek.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Chotýšany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010

18. Střet zájmů zákon č. 159/2006 Sb. Oficiální registr dle zák.č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY