Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 16:30 - 20:00

Obec Chotýšany

Chotýšanské slavnosti 2021

chotýšanské slavnosti

Sbírka na pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami- Hodonínsko a Břeclavsko

Vážení občané, chcete-li přispět zasaženým obcím na Moravě, toto je jedna z možností. 

oficiální sbírka

Uzavírka silnice v Bořeňovicích

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě návrhu, který podala společnost
ZEPRIS s.r.o., IČO 251 17 947, Mezi Vodami č.p. 639/27, 143 00 Praha 4,
kterou zastupuje SEDOZ DZ s.r.o., IČO 242 18 537, Primátorská č.p. 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“),
stanovuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
silnice č. III/11117, III/11118, III/1129, III/11324 a dále místní komunikace na pozemcích parc. č. 932/1
a 932/2 v katastrálním území a obci Bořeňovice
popis:
Dopravní značení uzavírky silnice č. III/11117 v Bořeňovicích, z důvodu zřízení vodovodní přípojky
pro dům č.p. 9 – překop komunikace, jak je zakresleno v přiložené situaci dopravně-inženýrského
opatření, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
termín:
12.07.2021 – 16.07.2021.

Provedení přechodné úpravy provozu zajistí navrhovatel. Odpovědná osoba za odbornou realizaci
úpravy podle tohoto stanovení – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho
kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění:
Jaroslav Řezníček (ZEPRIS s.r.o., IČO 251 17 947, Mezi Vodami č.p. 639/27, 143 00 Praha 4),
tel.: 777 800 582.

Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/112 v úseku Chotýšany - Hrazená Lhota

Rozhodnutí o povolení uzavírky - II/112 Chotýšany - Hrazená Lhota (178.54 kB) - celé znění

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky
1. Uzavírka se povoluje za účelem rekonstrukce silnice č. II/112, v rámci pokračování etapy „II/112 Jemniště – Domašín“ (úsek Chotýšany – Hrazená Lhota).
2. Doba trvání uzavírky je stanovena:
úplná uzavírka 17.05.2021 – 30.10.2021;
částečná uzavírka 01.07.2021 – 05.09.2021.

Z důvodu rekonstrukce silnice II/112 povolil Městský úřad Benešov

a) úplnou uzavírku silnice č. II/112 v úseku Chotýšany – Hrazená Lhota, staničení cca km 12,150 – 13,340 a 14,150 – 15,010;
b) částečnou uzavírku silnice č. II/112 (Chotýšany), staničení cca km 11,074 – 11,354, kde provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

a nařídil objížďku v návaznosti na uzavírku se stanovenou objízdnou trasou:
- pro vozidla do 3,5t – po silnicích č. II/113, II/111 a II/112, v celkové délce cca 24 km;
- pro vozidla do 3,5 t v koordinaci s připravovanou uzavírkou silnice č. II/111 v Divišově (předpoklad
12.07.2021 – 29.08.2021) – po silnicích č. II/113, III/11324, III/11117, II/111 a II/112;
pro vozidla nad 3,5t – po silnicích č. I/3, II/150, II/125 a II/112, v celkové délce cca 47 km

Autobusová doprava:
Autobusová linka společnosti ČSAD Benešov, s.r.o. bude vedena ze silnice č. II/112 po silnicích č. II/113
(Radošovice, Bílkovice), III/11324 (Takonín), III/1129 do Chotýšan, dále po silnici č. III/11118 Bořeňovice
– po silnici č. III/11117 – vlevo na silnici č. II/111 na Struhařov a zpět na silnici č. II/112 a dále pak po pravidelné trase.
Vybrané spoje pojedou závlekem do Domašína.
Nebudou obsluhovány následující autobusové zastávky: „Vlašim,Domašín,u transforámtoru“,
„Vlašim,Domašín,kolonie“, „Vlašim,Domašín,žel.st.“, „Chotýšany,Pařezí,rozc.0.6“,
„Chotýšany,Městečko,rozc.1.0.“, „Chotýšany,rozc.1.0“ „Postupice,Jemniště,rozc.0.3“
a „Chotýšany,Křemení“.

Vážení občané,

pro rok 2021 se mění výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 750,- Kč na 800,- Kč. 

Na výši poplatku má vliv zvýšení ceny za svoz odpadů svozovou společností AVE a zvýšení skládkovného dle nového zákona o odpadech. Cílem nového zákona je zvýšit podíl vytříděného odpadu a snížit objem odpadu odváženého na skládku.

Poplatek za komunální odpad ve výši Kč 800,- je povinen zaplatit každý občan s trvalým pobytem na území obce a to do 30. 9. 2021.

Poplatek za komunální odpad, ve výši odpovídající poplatku za jednoho občana tj. Kč 800,- pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu a majitelé staveb, určených k individuální rekreaci, a to do 30. 9. 2021.

Poplatek za psa je splatný do 30. 9. 2021, a to ve výši Kč 100,- za prvního a Kč 150,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, pro důchodce pak Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za každého dalšího psa. 

Místní poplatky lze uhradit:

  • na bankovní účet obce č. 320091319/0800
  • variabilní symbol = číslo popisné nebo evidenční číslo nemovitosti,
  • text = jméno plátce a druh poplatku

Uvedení variabilního symbolu a textu je důležité pro identifikaci platby, pokud nejsou uvedeny, je obtížné plátce dohledat.

  • v hotovosti na obecním úřadě: z důvodu stále se měnících vládních nařízení si nejdříve ověřte aktuální úřední hodiny nebo upřednostněte bezhotovostní platbu

Děkujeme za pochopení.

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587

obec Chotýšany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pondělí 2. 8. 2021
slabý déšť 18 °C 13 °C
úterý 3. 8. slabý déšť 22/11 °C
středa 4. 8. slabý déšť 21/12 °C
čtvrtek 5. 8. zataženo 22/13 °C

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

COVID PORTÁL

Detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě včetně aktuálních opatření

www.covid.gov.cz

Digitální knihovna

ras

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY