Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Obec Chotýšany

Vánoční koncert 2023

adventní koncert 2023

Nahlášení stavu vodoměrů za rok 2023

Vážení občané,

CHOPOS jako provozovatel veřejného vodovodu v Chotýšanech Vás žádá o nahlášení stavů vodoměrů k 31.12.2023. Samoodečet prosím proveďte nejlépe v termínu od 20.12. do 31.12.2023, a stav nahlaste pomocí on-line formuláře níže nebo e-mailem na vodovod@chopos.cz (uvést jméno, příjmení, adresu odběrného místa, stav vodoměru) nebo na tel. 721 374 238. Pokud už máte nový digitální vodoměr, tak si odečet provedou sami.

online formulář pro hlášení stavu vodoměru:

https://chopos.cz/skupinov%C3%BD-vodovod-chopos/on-line-formul%C3%A1%C5%99-pro-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-stavu-vodom%C4%9Bru.html

Uzavírka Bořeňovice - Chotýšany, Bořeňovice - Takonín

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě návrhu, který podala
společnost B E S s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov, kterou zastupuje společnost Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
(dále jen „navrhovatel”), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“), stanovuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. třídy č. 111, III. třídy č. 1129, III. třídy č. 11117, III. třídy č. 11118, III. třídy č. 11324, v katastru obcí Bořeňovice, Býkovice, Takonín a Chotýšany, viz níže - situace dopravního opatření DIO.
popis:
Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s dopravním opatřením pro uzavírku silnice III. třídy č. 11118 v úseku Bořeňovice - Chotýšany a silnice III. třídy č. 11324 v úseku Bořeňovice - Takonín a označení pracovního místa stavebních prací v rámci akce „III/11324 Bořeňovice, Býkovice a Takonín - Nový povrch, III/11118 Bořeňovice - Chotýšany - Nový povrch“.

termín:
I. etapa, od 11.12.2023 - do 18.12.2023 (uzavírka silnice III/11324, situace DIO, list č. 2)
II. etapa, od 19.12.2023 - do 21.12.2023 (uzavírka silnice III/11118, situace DIO, list č. 3)

Umístění dopravního značení je vyznačeno na situacích dopravního opatření DIO - viz níže, které jsou přílohou tohoto OOP, přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.

opatření DIO 1

opatření DIO 2

opatření DIO 3

Provedení přechodné úpravy provozu zajistí zmocněnec navrhovatele. Odpovědná osoba za odbornou realizaci úpravy podle tohoto stanovení - odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění: Ing. Tomáš Votruba, (společnost Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov), tel.: 737 797 427.

Celé znění - Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Typ: PDF dokument, Velikost: 1.13 MB

podvodné SMS Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

povinná publicita projektu

V rámci projektu bylo pořízeno 30 ks nových stolů a 150 ks židlí jako vybavení společenského sálu pro konání společenských, spolkových a kulturních akcí v obci.

 

 

povinná publicita projektu

V rámci projektu byl zrekonstruován prostor klubovny obecního domu v Chotýšanech s novým vybavením pro konání společenských, spolkových a kulturních akcí, vybavený kuchyňkou, televizorem, aktivním reproduktorem, 26 židlemi, 5 stoly, 2 komodami a knihovnou.

Pošta Partner - změny od 1.4.2023

Vážení občané,

jinde se pobočky pošty ruší, ale my se snažíme pro Vás tuto službu udržet, proto od 1.4.2023 poštu provozuje Obec Chotýšany jako Poštu Partner v novém prostoru přízemí budovy obecního úřadu Chotýšany 54, kam přešla i zaměstnankyně pošty, kterou dobře znáte a nyní je zaměstnankyní obce.

Pošta nabízí stejné služby jako dříve. Je možné zde zakoupit noviny, časopisy, losy ale například i propagační předměty z obce jako jsou pohledy, odznaky, pamětní mince atd.

pošta partner

 

nová pošta

fotka pošty

 

Vážení občané,

pro rok 2023 je stanovena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 850,- Kč. 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši Kč 850,- je povinen zaplatit každý poplatník do 30. 9. kalendářního roku, pro který je poplatek stanoven.

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci - za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince

nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatek za sběr, svoz a likvidaci odpadu lze uhradit:

  • hotově na Obecním úřadu Chotýšany v úředních hodinách
  • na účet obce č. 320091319/0800 (jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční číslo nemovitosti a do textu jméno a druh poplatku, abychom mohli platbu dohledat a správně přiřadit)
Splatnost poplatku za sběr, svoz a likvidaci odpadu je:
  • pro občany s trvalým pobytem na území obce - do 30.9. daného roku
  • pro majitele rekreačních objektů a nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen na území obce - do 30.9. daného roku

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -4 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 0/-9 °C
pátek 8. 12. sněžení 0/-10 °C
sobota 9. 12. déšť se sněhem 1/-1 °C

Virtuální prohlídka obce

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY