Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 16:30 - 20:00

Obec Chotýšany

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce

Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka Bořeňovice

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

mění se podmínka č. 2 rozhodnutí vydaného dne 30.09.2021 pod č.j. MUBN/166977/2021/VÝST, a to následujícím způsobem: I.etapa do 21.10.2021; II.etapa 22.10.2021 – 25.11.2021.

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),stanovuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření obecné povahy (dále jen „OOP“)přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
silnice č. II/111, II/112, III/11117, III/11118, III/1129, III/11324 a účelová komunikace na pozemku
parc. č. 928 v katastrálním území Bořeňovice a dále místní komunikace v obci Bořeňovice ústící
do uzavřeného úseku stavby, jak je zakresleno v přiložené situaci dopravně-inženýrského opatření
popis:
Dopravní značení uzavírky silnic č. III/11117, III/11118, III/11324 v Bořeňovicích a značení objízdné
trasy a dále uzavírky účelové komunikace s označením „52u“ na pozemku parc. č. 928 v katastrálním
území Bořeňovice, jak je zakresleno v přiložené situaci dopravně inženýrského opatření, která je
nedílnou součástí tohoto stanovení; z důvodu opravy povrchu komunikace.

Informace k úředním hodinám

Vážení občané,

z důvodu mého úrazu a následného delšího domácího léčení jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu do odvolání zrušeny. Pro vyřízení neodkladných záležitostí mě kontaktujte na tel. 774 706 587, e-mailu chotysany@chopos.cz a ve výjimečných případech je možné se domluvit na osobní schůzce u mě doma. Dále Vám bude k dispozici místostarostka ve svých úředních hodinách ve čtvrtek od 16:30 do 20:00 hodin, v jiný den po domluvě s ní nebo na tel. 604 537 756.

 

Děkuji za pochopení

 

                                                                         Bohuslav Kovář, starosta obce

Vážení občané,

pro rok 2021 se mění výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 750,- Kč na 800,- Kč. 

Na výši poplatku má vliv zvýšení ceny za svoz odpadů svozovou společností AVE a zvýšení skládkovného dle nového zákona o odpadech. Cílem nového zákona je zvýšit podíl vytříděného odpadu a snížit objem odpadu odváženého na skládku.

Poplatek za komunální odpad ve výši Kč 800,- je povinen zaplatit každý občan s trvalým pobytem na území obce a to do 30. 9. 2021.

Poplatek za komunální odpad, ve výši odpovídající poplatku za jednoho občana tj. Kč 800,- pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu a majitelé staveb, určených k individuální rekreaci, a to do 30. 9. 2021.

Poplatek za psa je splatný do 30. 9. 2021, a to ve výši Kč 100,- za prvního a Kč 150,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, pro důchodce pak Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za každého dalšího psa. 

Místní poplatky lze uhradit:

  • na bankovní účet obce č. 320091319/0800
  • variabilní symbol = číslo popisné nebo evidenční číslo nemovitosti,
  • text = jméno plátce a druh poplatku

Uvedení variabilního symbolu a textu je důležité pro identifikaci platby, pokud nejsou uvedeny, je obtížné plátce dohledat.

  • v hotovosti na obecním úřadě: z důvodu stále se měnících vládních nařízení si nejdříve ověřte aktuální úřední hodiny nebo upřednostněte bezhotovostní platbu

Děkujeme za pochopení.

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587

obec Chotýšany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, sobota 27. 11. 2021
mírné sněžení 3 °C -3 °C
neděle 28. 11. mírné sněžení 1/-2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 1/-3 °C
úterý 30. 11. mírné sněžení 1/-3 °C

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

COVID PORTÁL

Detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě včetně aktuálních opatření

www.covid.gov.cz

Digitální knihovna

ras

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY