Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Informace o obci

Chotýšany

Obec Chotýšany spravuje dvě katastrální území a tři přilehlé obce, Křemení, Městečko Pařezí. Nachází se při hlavní silnici II/112 asi 12 km od okresního města Benešova východně směrem na Vlašim. Leží v pahorkatině Podblanicka o průměrné výšce 450 metrů nad mořem mezi vrchy - Kalamajka s kótou 517 m – východně, Bolčínem s 478 m – jižně a na severu Vápenným vrchem s kótou 499 m. Celková katastrální rozloha obce je 1397 ha, z toho orná půda zabírá 43% a asi kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněno. Nepřehlédnutelnou dominantou obce je farní kostel svatého Havla v gotickém stylu, s přilehlým hřbitovem zmiňovaný r.1357.
O Chotýšanech se objevuje první písemná zmínka již r. 1250.

Nedaleko kostela se nachází v zeleni parku přírodně krajinářského typu renesanční patrový zámek z 1. poloviny 18. století s pseudogotickou arkádou přistavěnou v roce 1857. V areálu mladší zástavby hospodářského zámeckého dvora v troskách bývalého lihovaru jsou ukryty pozůstatky středověké tvrze a vedle v parku torzo barokní besídky.   

Vedle kostela pod hřbitovem se nachází nově zrekonstruovaná budova základní školy nižšího stupně společně s mateřskou školou. Současná budova školy stojí na svém místě několikrát přestavěná již od roku 1865. 

V jiné nedávno opravené budově naproti pod kostelem je kancelář Obecního úřadu, knihovna s veřejným internetem, kadeřnictví a klubovna Klubu důchodců.

Z další občanské vybavenosti je poštovní úřad, jenž se nachází v budově hasičské zbrojnice, která   rovněž slouží pro účely Sboru dobrovolných hasičů (založeni v roce 1897).

Pro využití volného času je v obci k dispozici fotbalové hřiště, myslivecká střelnice a další sportoviště.

Za finanční podpory evropské unie byl r. 2005 ze staré požární nádrže vybudován na místě bývalého rybníka zvaného „Židák“ nyní rybník nový, sloužící ke sportovnímu rybolovu. Kolem něj vznikl parčík s okrasnými stromy a keři.                                                           

Asi 1 km od Chotýšan v místě bývalého  Váňova mlýna, vznikl uprostřed krásné přírody víceúčelový rekreační areál     Green Valley ,       jehož hotelový komplex nabízí širokou škálu vyžití, včetně firemních prezentací.

V obci potom můžete využít služeb tří restaurací, jednoho obchodu s potravinami a jednoho koloniálu smíšeného zbož                                           

Dalšími podniky v obci jsou: RABBIT Chotýšany, zabývající se výrobou krmných směsí, akreditovaná zemědělská oblastní laboratoř společnosti Mydlářka, nabízející chemické a mikrobiologické rozbory, firma RD ALLSTAV, vyrábějící dřevostavby na klíč,  a obalovna drtí firmy BES, zabývající se výstavbou a opravami komunikací. Na zemědělské půdě v katastru obce hospodaří DZS Struhařov a drobní soukromí hospodáři.

Autobusové spojení s okresním i hlavním městem je velmi dobré, vzhledem k tomu,že se obec nachází na hlavním tahu z Benešova na Vlašim. Nejbližší železniční zastávka Lhota Veselka je vzdálena asi 2 km. Nejbližší sjezd na dálnici D1, exit 41 - Šternov je ve vzdálenosti 13 km.

Nejvýznamnější událostí v obci od r. 1989 byly oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o obci konané v roce 2000. K tomuto výročí byla vydána publikace „Chotýšany“ a od 20. června 2000 může obec užívat obecní symboly – znak a prapor.

Největším oceněním a chloubou pro obec bylo vítězství v regionálním kole v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova - 1. místo, Zlatá stuha Za dlouhodobé úsilí při naplňování POV a ocenění za nejlepší knihovnu, a v celostátním kole Mimořádné ocenění za jedinečné zpracování dokumentů o historii obce a sepjetí školy s životem obce.

Prvním krokem informovanosti zdejších občanů je od listopadu 1998 vydávání plně dotovaného měsíčníku Chotýšanských novin.

V roce 1999 bylo z iniciativy obce založeno Zájmové sdružení obcí CHOPOS.
Za působnosti CHOPOSu v Chotýšanech vznikly  internetové stránky oceněné v soutěži Zlatý erb 2000, které získaly "Zvláštní cenu poroty" za nejlepší webové stránky.


Křemení 

Osada Křemení leží při silnici II/112 Benešov - Vlašim, 1 km západně od Chotýšan. Zástavba se nachází převážně jen na severní straně cesty. Na protější straně se nachází pouze dvě čísla popisná zvaná „Na Kozině“. Přesný vznik osady není znám. Jediným písemným pramenem jsou chotýšanské gruntovní knihy a matriky, v níž se od roku 1785 uvádí prodej pozemků nebo domků chotýšanskou vrchností. V roce 1790 jich bylo vystavěno již osm.

V současnosti má osada trvale hlášených 36 obyvatel v 20 popisných číslech. Výstavba nových obytných domů zde stále pokračuje. V rámci investičních akcí obce Chotýšany zde byl v roce 1999 vybudován nový chodník s dešťovou kanalizací a zřízeno veřejné osvětlení komunikace. Osadou probíhá též cyklotrasa od zámku Jemniště do Chotýšan, pro kterou byla v roce 2002 obnovena cesta lemovaná jabloňovou alejí. V té době se jednalo se o první investiční akci mikroregionu CHOPOS.


Městečko 

Městečko leží přibližně v polovině vzdálenosti mezi Vlašimí a Benešovem, 3 km východně od obce Postupice a 1,5 km jižně od Chotýšan. Rozkládá se ve zvlněné krajině, v místě, kde říčka Chotýšanka vytéká z krátkého, ale poměrně hlubokého údolí, sevřeného na severu kótou 475 m a na jihu Hůrou 441 m. Chotýšanka pod Městečkem napájí velký rybník Smikov, který je nyní využíván ke sportovnímu rybolovu. První doklad o Městečku pochází z roku 1411. V té době vesnice patřila pod chotýšanské panství i farnost. V roce 1620 ves připadla koupí pod vlašimské panství. 


Mapa stabilního katastru z roku 1841 ukazuje drobnou ves, tvořenou několika většími usedlostmi kolem nevelké nepravidelné návsi, a několik dalších usedlostí, které se rozkládají jižně za potokem. Od roku 1876 se Městečko stalo samostatnou obcí, o rozloze katastrálního území  806 ha ke které patřila ještě osada Lhota Veselka. Až v roce 1960 byla obec zrušena a přičleněna jako osada k obci Chotýšany. Lhota Veselka připadla pod obec Postupice. Nedaleko Městečka leží i bývalý hospodářský dvůr Lhotka, jež byl po roce 1989 navrácen zdevastovaný hospodařením Státních statků restituentovi a od roku 1990 jej obývají a obhospodařují příslušníci náboženského seskupení Haré Krišna. Dnes je již z větší části zrekonstruovaný a využíván pro jejich alternativní zemědělství.    

Dalším nedávno zrekonstruovaným hospodářským dvorem, který se nachází asi 1 km jižně od Městečka , je bývalý zemědělský objekt zvaný Věžníky, kde je možno spatřit pozůstatky původní historické zástavby a vedle rostoucí torzo stromu javoru  klenu, nejstarším tohoto druhu na Podblanicku.

Při potoce Chotýšanka se nachází množství rekreačních objektů soustředěných do dvou chatových osad. Nejdříve to byla trampská osada Albatros, založena r. 1935. Druhá při hlavní silnici na Vlašim, která vznikala teprve kolem r. 1970, si dala název Slunečná. V osadě Městečko pokračuje výstavba obytných domů. Nyní tu žije trvale hlášených 76 obyvatel v 33 domech. V poslední době zde v rámci investičních akcí obce Chotýšany byl zrekonstruován most přes potok Chotýšanku, r. 1997 byla zrenovována místní kaplička s vysazením nových lip v jejím okolí, a kompletně zrekonstruován obecní domek sloužící jako klubovna před níž bylo vybudováno dětské hřiště s hracími prvky. 

Největší kulturně-společenskou akcí bylo uspořádání oslavy 600 let od první zmínky o obci v září r. 2011.


Pařezí 

Osada Pařezí vznikla kolem roku 1780 podobně jako Křemení vlivem chotýšanské vrchnosti, za které se vystavělo též osm domků při staré formanské cestě vedoucí od Benešova přes Chotýšany. Pod Pařezím se jezdilo přes Chotýšanku po kamenném mostě a cesta kdysi pokračovala přes vrch Kalamajku přes Domašín k Vlašimi a dále na Jihlavu.

Původní jméno osady bylo Pařezy, jak je ještě dochováno na starých mapách. Podle pařezského kronikáře F. Fialy se týkalo pařezů dubů, z nichž poslední byly vykáceny ve válce prusko-rakouské r. 1866. Někteří historikové uvádějí, že osada povstala na pustých gruntech, což není doloženo.
První doložený příliv obyvatelstva na Pařezí podobně jako na Křemení je zaznamenán po roce 1780.

V letošním roce 2011 žije na Pařezí 14 obyvatel v 9 domech.

Na návsi byla v r. 1933 vystavěna kaplička zasvěcená Panně Marii Lurdské. V roce 1975 byla svépomocí občanů provedena výměna střešních tašek za plechovou krytinu a opraveny omítky. V roce 2012 bylo zrealizováno automatické zvonění

Nejvýznamější akcí v osadě byl v roce 1999 uspořádaný sraz rodáků Pařezí v místním nově otevřeném hostinci. Tato akce se opakovala vždy po třech letech ještě dvakrát. Poslední tři roky se pořádá o Adventě pouze rozsvicení vánočního stromečku na návsi u kapličky.

Největší investicí bylo v r. 2008 zhotovení nového asfaltového povrchu hlavní příjezdové komunikace od Chotýšan a zatrubnění dešťové kanalizace na návsi, které byly poškozeny přívalovými dešti.

I v okolí Pařezí se nachází mnoho rekreačních objektů, které jsou vystavěny při břehu zmíněné říčky Chotýšanky.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 21 °C 17 °C
neděle 14. 7. oblačno 25/15 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 30/16 °C
úterý 16. 7. déšť 29/19 °C

Virtuální prohlídka obce

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY