Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Sdružení přátel Chotýšan

SPCh

  • Předseda: Miroslav Švarc
  • Jednatel: Miroslav Budka
  • Pokladník: Jaroslava Klauzová

Naše organizace vznikla na základě iniciativy čtyř občanů různých zájmů a profesí v oblasti kultury, historie sportu a školství.

Ačkoliv tento spolek je registrován teprve od března r. 1996, provozoval svou činnost ještě jako neregistrovaný v roce 1995, a to převážně v oblasti kultury a historie obce. V roce 1995 jsme uskutečnili pod vedením místního kronikáře a zároveň předsedy sdružení Miroslava Švarce dvě hlavní akce. Nejdříve to byly výstava k 50. výročí osvobození Chotýšany Rudou armádou. Výstava se skládala z různých dokumentů a fotografií, týkající se průběhu válečných let až do osvobození. Tou druhou akcí byla výstava s pietní vzpomínkou k 150. výročí úmrtí Jana Jeníka rytíře z Bratřic, který je pochován v chotýšanském kostele. K tomuto výročí jsme uspořádali vzpomínkovou akci s žesťovým koncertem B. Zavřela z Vlašimi v kostele sv. Havla s kladením věnců k náhrobku J. Jeníka. Této vzpomínkové akce se zúčastnili i zástupci Mladé Vožice se starostou města
a vedoucím Památníku Mladovožicka. Výstava ze života J. Jeníka rytíře z Bratřic byla doplněna další expozicí o historii chotýšanského panství a 130 let místní školy.

 

Kladení věnců u náhrobku Jana Jeníka rytíře z Bratřic v kostele sv. Havla– 26. srpna 1995

  

Výstava ze života J. Jeníka z Bratřic a 130 let nové místní školy.

V průběhu roku 1996 jsme uskutečnili výstavu pod názvem „Dějiny farnosti Chotýšanské“. Tato výstava pojednávala o historii zdejšího kostela sv. Havla a církevních slavností.

  

Výstava „Dějiny farnosti Chotýšanské“ - dne 9. června 1996.

Výstava byla uspořádána z různých archiválií, dokumentů, fotoreprodukcí, církevní kroniky uložené v Okresním archivu v Benešově a mnoha fotografií zapůjčených od místních občanů. Ty se týkají průvodů k poutním místům, oslav Božího Těla, biřmování a divadelní činnosti zaniklého Sdružení katolické mládeže. Výstava byla doplněna fotodokumentací drobných sakrálních objektů – kapliček, Božích muk, zvoniček a křížů z celého regionu, zdokumentovaných v té době zpravodajem památkové péče – M. Švarcem.

  

Výstava probíhala od 25. května – 27. července 1997.

V květnu 1997 jsme zajišťovali propagaci a výstavu k 100. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Na výstavu nám bylo zapůjčeno kromě mnoha fotografií i několik předmětů, hasícího náčiní a dobových hasičských uniforem. K tomuto tématu byla též prezentována publikace od založení sboru v letech 1897 – 1997. 

V roce 1998 dne 28. října jako spolupořadatelé s obecním úřadem a místní základní školou a sboru dobrovolných hasičů jsme důstojně uctili památku padlých vojínů z Chotýšan v I. světové válce a připomněli si 80. výročí vzniku našeho samostatného státu.

Po projevu p. starosty J. Granáta u pomníku padlých vojínů, kde si zúčastnění připomněli návrat našich legionářů, kteří bojovali na italské, francouzské a ruské frontě, žáci místní základní školy přednesli pásmo písní a básní na téma rodný kraj. Potom se všichni účastníci průvodem odebrali k bořeňovskému křížku, kde byla na upraveném místě vedle křížku zasazena „Lípa republiky“.

U bořeňovského křížku byla na upraveném místě zasazena „Lípa republiky“

 

Kronikář Miroslav Švarc zhotovil do vývěsní tabule OÚ tablo

na paměť vojínů a legionářů I. sv. války z Chotýšan a okolí.

V sobotu 3. července 1999 se také pořádala již podruhé v Chotýšanech výstava akademického malíře Oldřicha Holuba tentokrát pod názvem „Obrazy Podblanicka“, na které jsme vypomáhali s pořadatelskou činností. Obě výstavy byly prezentovány v okresním tisku, což se projevilo na poměrně velké účasti jak místních občanů, tak i vzdálených míst.

Z vernisáže výstavy obrazů akad. malíře O. Holuba dne 3. července 1999.

V roce 2000 jsme se staly spoluorganizátory přípravného týmu oslav 750. výročí založení obce Chotýšany. Opět bylo využito našich zkušeností s uspořádáním výstav k tomuto významnému jubileu a sjezdu rodáků po padesáti letech, které se tak staly součástí těchto oslav.

Z nepřeberného množství námi sesbíraných a archivovaných fotografií jsme tak dne 21. července 2000 společně se spolupracovníky OÚ mohly zahájit výstavy k historii místních gruntů a v základní škole výstavu „Z historie naší školy“.

Z výstavy „Historie místních gruntů“ dnech 21. - 23  července 2000

v rámci oslav 750. výročí obce Chotýšany.

 

Výstava „Z historie naší školy“ ve dnech 21. – 23. července 2000.

Od r. 1996 - 2003 jsme každoročně zajišťovaly s  OÚ v Chotýšanech ve spolupráci s Okresním úřadem v Benešově koncerty vážné hudby v rámci hudebního festivalu „Podblanický podzim“. Kromě toho jsme téměř každoročně organizátory tradičních adventních koncertů v místním kostele sv.Havla.

Koncert - 23. 10. 1999 v rámci hudebního festivalu "Podblanický podzim"

Učinkovali „Quatro Bohemia“ - umělci ze Smetanova divadla v Praze.

 Koncert vážné hudby komorního sdružení „Camerata Filarmonica“

18. 10. 2003 v rámci hudebního festivalu „Podblanický podzim 2003"

  V neděli 3. ledna 2010 jsme pořádali tentokrát „Novoroční koncert“. Opět po roce účinkoval Podblanický smíšený sbor a orchestr z Kondrace pod vedením pana Jiřího Volka

 

Adventní koncert dne 17.12. 2010 v kostele sv. Havla v Chotýšanech

účinkuje Smíšený pěvecký sbor „DECH“ při ZUŠ Vlašim.

Již dvanáctý rokem navrhujeme jako nezisková organizace benešov-ského okresu významné osobnosti, kteří se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka a zástupci našeho sdružení se každoročně zúčastňuje ve Vlašimi slavnostního udílení cen. titulu „Blanický rytíř“.

Vyhlášení titulu „Blanický rytíř r. 2005“ ve vlašimském zámku 14. dubna 2006.

Mezi třemi udělenými rytíři roku převzal ocenění také pan RNDr. Václav Zelený z Pařezí.

Bývalému chotýšanskému učiteli panu Jiřímu Šlehubrovi /uprostřed/

byl slavnostně udělen dne 2. dubna 2010 titul „ Blanický rytíř za rok 2009“.

Též jsme od našeho založení doplňovali naší spolkovou regionální knihovničku, která byla od letošního roku sloučena s obecní knihovnou, aby zde snadněji sloužila k místnímu studiu.

Kromě výše uvedených kulturních aktivit se nadále věnujeme sbírání historických pramenů, fotografií, předmětů týkajících se historie obce Chotýšany a dalších památných míst v regionu, archivářskou a fotodokumentární prací týkající se všech usedlostí dle popisných čísel v naší obci i osad přilehlých, rodové historie jejich obyvatel, popis jejich řemesel,významných událostí zaniklých i současných spolků a dalších institucích veřejného i politického života obce. Z těchto získaných materiálů pokračovat v budování námi zřízeného obecního archivu a jejich prezentace. Nadále v tomto směru spolupracovat se Státním okresním archivem, Okresním muzeem a vlastivědnými spolky našeho okresu.

Popis a fotodokumentace:M. Švarc

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 25 °C 12 °C
středa 26. 6. déšť 27/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/16 °C
pátek 28. 6. déšť 27/17 °C

Virtuální prohlídka obce

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY