Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Volby do obecního zastupitelstva 1990 - 2014

Volební období 1990 – 1994

Volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily dne 24. listopadu 1990.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 13 členů.

Do těchto voleb byly registrovány 2 kandidátní listiny: Československá strana lidová – navrhla 13 členů a nově vzniklá Strana Zelených – navrhla 11 členů.

Kandidátní listina pro volby do obecního zastupitelstva – dne 24. listopadu 1990:

Voleb se v obci zúčastnilo 292 občanů z celkového počtu 329 voličů.

Celkový výsledek voleb:

 • Československá strana lidová získala 1745 hlasů
 • Strana zelených získala 1433 hlasů

Ustavující schůze zastupitelstva:

Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 2. prosince 1990 byli voleni funkcionáři. Jako první návrh na obecního starostu byl podán na p. Jana Řezníčka, člen vítězné politické strany Lidové. Jmenovaný kategoricky návrh odmítl. Druhý byl navržen p. Miroslav Budka, člen Strany Zelených, který s návrhem souhlasil a byl zvolen všemi přítomnými. Za zástupce starosty byl navrhnut p. Jiří Granát - nezávislý kandidát ČSL, který s návrhem též souhlasil a byl všemi hlasy zvolen.

Starosta obce: Miroslav Budka

Místostarosta: Jiří Granát

Členové zastupitelstva: Jan Řezníček z čp. 30, Josef Král z čp. 6, Miroslav Budka z čp. 67, Jiří Granát z čp. 58, Miroslav Filip z čp. 95, Karel Janouš z čp. 37, Libor Klauz z čp. 45, ing. Otakar Kotaška z čp. 34, Jindřich Kuthan z čp. 63, Marie Matoušková z čp. 25, Josef Mareš z Městečka čp. 21, Arnošt Hanibal z Křemení čp. 6, Josef Matoušek z Pařezí čp. 7.

Náhradníci:  Jan Řezníček  a  Ing. Otakar Kotaška – členové zastupitelstva též dne 6.12. 1991 rezignovali na členství v zastupitelstvu. Karel Janouš – k datu 9.12. 1991 odstoupil. Od 17.1. 1992 je nahrazují nový členové zastupitelstva - Josef  Vojta z Městečka čp. 11,  Jitka Málková čp. 98 a František Kuneš z čp. 38 - náhradníci.

Dne 19.11. 1993 rezignoval na členství zastupitelstva Libor Klauz – od 10.12. 1993 se stává novým členem zastu-pitelstva Pavel Khandl z čp. 94 – náhradník  

Dne 7.12. 1990 byly ustanoveny tyto komise:

Komise finanční:     

 • Josef Král – předseda
 • Jindřich Kuthan – člen
 • Marie Matoušková – člen

Komise kontrolní:   

 • Josef Matoušek – předseda
 • Josef Mareš – člen
 • Libor Klauz – člen

Komise stavební:     

 • Karel Janouš – předseda
 • Jan Řezníček – člen
 • Miroslav Filip – člen

Komise sociální a školská:                  

 • Marie Matoušková – předseda
 • Jiří Granát – člen
 • Jindřich Kuthan – člen

Komise pořádková:

 • Arnošt Hanibal – předseda
 • Miroslav Budka – člen
 • Ing. Otakar Kotaška – člen

Hospodářka: Jaroslava Hanibalová z Křemení čp. 6.


Volební období 1994 - 1998

Volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily ve dnech 18. a 19. listopadu 1994.

Do těchto voleb byla registrována pouze jedna kandidátní listina, která je složena ze "Sdružení Strany zelených"
a nezávislých kandidátů pod názvem "Za obec krásnější".

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 5 členů. Strana lidová tentokrát svoji kandidátku nepostavila, protože ukončila svoji činnost.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce Chotýšany – 18. a 19. listopadu 1994

 1. Miroslav Budka 45 let, technik, Chotýšany 67, SZ -  210 hlasů
 2. Jitka Málková 31 let, učitelka MŠ, Chotýšany 98, bezpart. NK -  200 hlasů
 3. Miroslav Filip 34 let, technik, Chotýšany 95, bezpart. NK -  200 hlasů
 4. Jiří Granát 47 let, elektrikář, Chotýšany 58, bezpart. NK  -  222 hlasů
 5. Josef Král 47 let, zootechnik, Chotýšany  6, bezpart. NK -  218 hlasů

Celkem - 1050 hlasů

Na ustavující schůzi zastupitelstva byl podán návrh na obecního starostu p. Miroslav Budka -  kandidát Strany zelených v Chotýšanech, který s návrhem souhlasil.

Do funkce místostarosty byl navrhnut p. Jiří Granát - nezávislý kandidát, který s návrhem též souhlasil.

Starosta obce: Miroslav Budka

Místostarosta: Jiří Granát

Členové zastupitelstva: Miroslav Budka z čp. 67, Jiří Granát z čp. 58, Josef Král z čp. 6, Miroslav Filip z čp. 95, Jitka Málková z čp. 98

Náhradník: 0

Dne 20.1. 1995 byly ustanoveny tyto komise:

Komise finanční:  

 • Josef Král z čp. 6 – předseda komise
 • Jindřich Kuthan z čp. 63 – člen
 • Marie Matoušková z čp. 94 – člen

Komise kontrolní:

 • Josef Zrno z čp. 7 – předseda
 • Hana Hýnová z čp. 4 – člen
 • Josef Matoušek z Pařezí čp. 7 – člen
 • Arnošt Hanibal z Křemení čp. 6 – člen

Komise stavební: 

 • Jiří Granát z čp. 58 – předseda
 • Ladislav Dvořák z čp. 103 – člen
 • Josef Matoušek z čp. 20 – člen
 • František Tůma z Městečka čp. 4 – člen

Starosta obce jmenuje s platností od 1.2.1995 novou hospodářku obce – Ing. Janu Staňkovou z čp. 71. Jelikož

účetní agendu od p. Hanibalové nepřevzala a do funkce nenastoupila, byla s platností od 1.4. 1995 jmenovaná

Olga Holejšovská z čp. 70.  


Volební období 1995 - 1998

Nové volby v Chotýšanech na sobotu 24. června 1995

Volby v Chotýšanech:

Sotva osm měsíců nám uběhlo od komunálních voleb a již tu máme komunálky nové. Tentokrát však jen v jediné obci na okrese, v Chotýšanech. Ptáte se proč? Inu, zastupitelstvo v této obci mělo pouze 5 členů a žádné náhradníky. A tak když v lednu t.r. oznámila paní Jitka Málková, že odstupuje, poklesl počet členů OZ pod zákonem stanovené číslo. Proto podle § 57 zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí dojít k vypsání nových voleb. Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo nové volby v Chotýšanech na sobotu 24. června 1995. V obci byla ustavena místní volební komise a OZ rozhodlo, že tentokrát se bude volit 7 členů obecního zastupitelstva. Kandidátní listina obsahuje čtyři jména Sdružení nezávislých kandidátů (MVDr. Luboš Kuneš, Petr Havlíček, Josef Jukl a František Granát) a pět jmen Sdružení politické strany – Strany zelených a nezávislých kandidátů – Za obec krásnější (Miroslav Budka, Jiří Granát, Josef Král, Vlastimil Málek a František Tůma). Na základě výsledků voleb bude nové obecní zastupitelstvo volit i nového starostu. O výsledcích vás budeme informovat. –dž-

Pozn: Takto psal týdeník „JISKRA“ dne 16. června 1995.

V Chotýšanech odvoleno:

Jak jsme vás nedávno informovali, v Chotýšanech proběhly 24. června 1995 nové volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu 356 osob zapsaných do výpisu za seznamu voličů se voleb zúčastnilo 214 osob (60,1%). Ze dvou volebních stran byli do zastupitelstva zvoleni MVDr. Luboš Kuneš, Petr Havlíček a Josef Jukl za Sdružení nezávislých kandidátů – Chotýšany, naše obec, dále Jiří Granát, Josef Král, František Tůma a Miroslav Budka za Sdružení politické strany – Strany zelených a nezávislých kandidátů – Za obec krásnější. Náhradníky jsou František Granát za první a Vlastimil Málek za druhou volební stranu. V nejblizších dnech proběhne na základě volebního zákona i volba nového starosty. –dž-

Pozn: Takto psal týdeník „JISKRA“ dne 7. července 1995.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 7 členů.

Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 7. července 1995 odstoupil z funkce poslance Josef Jukl z čp. 2 (pro ne-dostatek hlasů), funkce poslance byla podstoupena Františkovi Granátovi z čp. 31.

Členové obecního zastupitelstva hlasovali veřejnou volbou starostu a jeho zástupce. Pěti hlasy byl zvolen starostou Jiří Granát a čtyřmi hlasy byl zvolen do funkce místostarosty Josef Král.

Starosta obce:  Jiří Granát

Místostarosta obce: Josef Král

Členové zastupitelstva: Jiří Granát z čp. 58, Josef Král z čp. 6, František Tůma z Městečka čp. 4. MVDr. Luboš Kuneš z čp. 38, Miroslav Budka z čp. 67, Petr Havlíček čp. 80, František Granát z čp. 31,

Náhradník: Vlastimil Málek z čp. 98

Dne 11.7. 1995 byly ustanoveny tyto komise:

Komise finanční:

 • Miroslav Budka z čp. 67 – předseda
 • Hana Hýnová z čp. 4 – člen
 • Miroslav Filip z čp. 95 – člen

Komise revizní:  

 • Petr Havlíček z čp. 80 – předseda          
 • Josef Matoušek z Pařezí 7 – člen
 • Josef Zrno z čp. 7 – člen

Komise stavební:

 • František Granát z čp. 31 - předseda  
 • Ladislav Dvořák z čp. 103 - člen
 • Petr Havlíček z čp. 80 – člen
   

Komise sociální školství, kultury:

 • MVDr. Luboš Kuneš z čp. 84 – předseda
 • Marie Matoušková z čp. 25 – člen
 • Martina Benáková z čp. 89 - člen

Starosta obce jmenuje s platností od 1. ledna 1998 novou hospodářku obce – Marii Matouškovou z čp. 94.


Volební období 1998 - 2002

Předešlé obecní zastupitelstvo schválilo pro nové volební období 9 členů zastupitelstva. 

Volby do zastupitelstva obce – 21. a 22. listopadu 1998

Výsledková listina:

  1. Václav Pošmurný, Chotýšany 43                             137 hlasů

  2. Jiří Granát, Chotýšany 58                                        200 hlasů    

  3. Milada Vaňkátová, Chotýšany 88                           183 hlasů

  4. František Tůma, Městečko 4                                   176 hlasů

  5. Luboš Kuneš MVDr., Chotýšany 84                       126 hlasů

  6. Miroslav Budka, Chotýšany 67                               135 hlasů

  7. Blažena Kuthanová, Chotýšany 63                         154 hlasů

  8. Vlastimil Málek, Chotýšany 98                               120 hlasů

  9. Josef Král, Chotýšany 6                                           164 hlasů


  Celkový počet hlasů:

  A) Sdružení nezávislých kandidátů                         - 1370 hlasů

  B) ČSSD – nezávislí kandidáti                                -   255 hlasů

  C) Václav Pošmurný                                                -   137 hlasů

Dne 26. listopadu 1998 se paní Milada Vaňkátová vzdala svého mandátu. Uvolněný mandát přebírá první náhradník v pořadí pan Miroslav Paleček, který získal od voličů 143 hlasů.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 27.11. 1998 členové zastupitelstva hlasovali veřejnou volbou starostu obce, kdy byl jednoznačně zvolen Jiří Granát. Při volbě místostarosty byli navrženi dva kandidáti – Miroslav Paleček a Václav Pošmurný. Jelikož nebylo v přímé volbě dosaženo nadpoloviční většiny hlasů, bylo proto přistoupeno k tajnému hlasování, při níž byl do této funkce nadpoloviční většinou zvolen Václav Pošmurný.

Starosta obce:  Jiří Granát

Místostarosta:  Václav Pošmurný

Členové zastupitelstva: Jiří Granát z čp. 58, Václav Pošmurný z čp. 43, Josef Král z čp. 6, Miroslav Budka z čp. 67, MVDr. Luboš Kuneš z čp. 84, Blažena Kuthanová z čp. 63, Vlastimil Málek z čp. 98, Miroslav Paleček z čp. 51, František Tůma z Městečka čp. 4.

Náhradníci: Bohuslav Kovář z čp. 90, od 18. srpna 2000 člen zastupitelstva za Františka Tůmu z Městečka čp. 4, který 26. července 2000 odstoupil ze zastupitelstva.

Dne 4.12. 1998 byly ustanoveny tyto komise:

Komise kontrolní:

 • Josef Král z čp. 6 - předseda
 • MVDr. Luboš Kuneš z čp. 84 – člen
 • Petr Havlíček z čp. 80 – člen

Komise finanční:             

 • Miroslav Budka z čp. 67- předseda
 • Marie Syslová z čp. 27 – člen
 • František Tůma z Městečka 4 – člen

Komise stavební:     

 • Vlastimil Málek z čp. 98 – předseda
 • Josef Paleček z čp. 95 – člen
 • Bohuslav Kovář z čp. 90 – člen


Komise školská a kulturní:              

 • Blažena Kuthanová z čp. 63 – předseda
 • Jaroslava Klauzová z čp. 45 – člen
 • Marie Matoušková z čp. 25 – člen
 • Marie Juklová z čp. 2 – člen
 • Miroslav Paleček z čp. 51 – člen
 • Vladimír Sysel z čp. 28 – člen

Zvláštní orgány obce:

dohled nad požární ochranou: Miroslav Paleček

dohled nad rekreačními oblastmi: František Tůma

dohled nad ekologií a veřejným pořádkem: MVDr. Luboš Kuneš


Volební období 2002 – 2006

O víkendu dne 25. a 26. října 2002 proběhly celostátní volby do obecních zastupitelstev měst a obcí.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 9 členů.

V naší obci čítající celkem 369 voličů přišlo k volbám 230, tzn. že se voleb zúčastnilo 62,33 % voličů.

V následující tabulce je vidět jak voliči pro jednotlivé kandidáty volili (zachováno pořadí dle hlasovacích lístků):

Volby do zastupitelstva obce – 25. a 26. října 2002

A. Sdružení nezávislých kandidátů

1. Petr Havlíček, Chotýšany 80                             133 hlasů

2. Petra Bohatá, Chotýšany 80                                83 hlasů

B. Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Chotýšan

1. Jiří Granát, Chotýšany 58                                 193 hlasů

2. Václav Pošmurný, Chotýšany 43                      147 hlasů

3. Ivana Kočová Mgr., Chotýšany 49                   136 hlasů

4. Luboš Kuneš MVDr, Chotýšany 84                 154 hlasů

5. Vlastimil Málek, Chotýšany 89                        161 hlasů

6. Petra Petrová, Chotýšany 47                            114 hlasů

7. Josef Král, Chotýšany 6                                   196 hlasů

8. František Toula, Městečko 26                          177 hlasů

9. Miroslav Budka, Chotýšany 67                        157 hlasů


Celkový počet hlasů:

A. Sdružení nezávislých kandidátů – 216 hlasů

B. Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Chotýšan – 1435 hlasů

Ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhla 14. listopadu 2002.

Volba starosty byla provedena tajným hlasováním.

Do funkce starosty byl navržen Josef Král a Jiří Granát. V okamžiku, kdy zastupitelé při své tajné volbě dali své preference 2:6 novému starostovi Jiřímu Granátovi ten nabídku přijal. 

Místostarostou byl navržen Josef Král a Václav Pošmurný. Zastupitelé v tajné volbě dali své preference 3:5 pro

Václavu Pošmurnému, který nabídku též přijal.

Starosta obce:  Jiří Granát

Místostarosta:  Václav Pošmurný

Novými členy zastupitelstva se podle výsledků voleb stali:

Josef Král z čp. 6, Jiří Granát z čp. 58, František Toula z Městečka čp. 26. Václav Pošmurný z čp. 43, Mgr. Ivana Kočová z čp. 49, MVDr. Luboš Kuneš z čp. 84, Vlastimil Málek z čp. 89, Petra Petrová z čp. 47, Petr Havlíček
z čp. 80.

Náhradníci: Miroslav Budka z čp. 67

S platností od 1.12. 2002 byly ustanoveny tyto komise:

Finanční výbor:   

 • MVDr. Luboš Kuneš - předseda
 • Miroslav Paleček – člen
 • Marie Matoušková – člen

Kontrolní výbor:

 • Josef Král - předseda
 • Miroslav Budka – člen
 • Lucie Králová z čp. 6 – člen

Komise stavební:

 • Petr Havlíček – předseda

Komise školská, kulturní a sociální:

 • Petra Petrová z čp. 47  – předsedkyně
 • Mgr. Ivana Kočová z čp. 49 – člen
 • Jaroslava Štouralová z čp. 69 – člen

Komise Fondu rozvoje bydlení obce:

 • Vlastimil Málek – předseda
 • František Tůma – člen
 • Josef Král – člen

Komise životního prostředí:

 • Vlastimil Málek – předseda
 • Miroslav Švarc – člen

Osadní výbor obce Městečko:

 • František Toula – předseda
 • Josef Vojta, Josef Mareš z čp. 6, Josef Mareš z čp. 21, Petr Hrstka – členové

Dle usnesení zastupitelstva obce č. 13/2003 ze dne 8.12. 2003 – odstoupil pan Petr Havlíček z funkce předsedy stavební komise


Volební období 2006 – 2010

Dne 20 a 21. října 2006 proběhly volby do obecního zastupitelstva a senátu.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 7 členů.

Voleb zúčastnilo 54,72 % voličů. 

Volby do zastupitelstva obce – 20 a 21. října 2006

Mandát získali:

Volební kandidátka č. 2 - získala 7 mandátů

   Jiří Granát, Chotýšany 58                            - 142 hlasů

   Ing. Radek Kalina, Pařezí 8                         - 140 hlasů

   František Toula, Městečko 26                      - 139 hlasů

   Josef Král, Chotýšany 6                               - 130 hlasů

   Václav Pošmurný, Chotýšany 54                 - 122 hlasů

   Ilona Syslová, Chotýšany 29                       - 119 hlasů

   Miroslav Budka, Chotýšany 67                   - 112 hlasů

 

   Mandát nezískaly:

   Petr Havlíček, Chotýšany 80                       -   82 hlasů

   Vlastimil Málek, Chotýšany 89                   -   73 hlasů

 

   Volební kandidátka č. 1 - samostatný nezávislý kandidát - nezískal žádný mandát

   František Innemann, Chotýšany 125            -  63 hlasů

 

Ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhlo dne 2. listopadu 2006. 

Do funkce starosty byl navržen Jiří Granát a Miroslav Budka. Volba starosty byla provedena veřejným hlasováním.

V okamžiku, kdy zastupitelé při své veřejné volbě dali své preference 3:4 Miroslavu Budkovi ten nabídku  přijal.

Ten navrhl do funkce místostarosty Ing. Radka Kalinu. Ten navrhl V, Pošmurného, který nabídku odmítl. Josef Král navrhl za místostarostu J. Granáta. Jelikož i on nabídku odmítl, byl do funkce místostarosty zvolen Ing. Radek Kalina z Pařezí čp. 8.

Starosta obce: Miroslav Budka

Místostarosta: Ing. Radek Kalina

Členové zastupitelstva: Miroslav Budka z čp. 67, Jiří Granát z čp. 58, Ing. Radek Kalina z Pařezí čp. 8, Josef Král z čp. 6, Václav Pošmurný z čp. 54, Ilona Syslová z čp. 29, František Toula z Městečka čp. 26.

Náhradníci: Petr Havlíček z čp. 80, Vlastimil Málek z čp. 98

S platností od 2.11. 2006 byly ustanoveny tyto komise:

Finanční výbor:  

 • Josef Král - předseda

Kontrolní výbor:

 • Václav Pošmurný - předseda
 • Jiří Granát – člen
 • Monika Matoušková – člen

Pan Jiří Granát se ohradil vůči článku v minulých novinách, kde byl nepřímo obviněn z neplnění svých povinností zastupitele. Vyjádřil svoji nechuť ke spolupráci se zastupitelstvem, pro neplnění úkolů a zdlouhavému řešení
rozdělané práce. Na závěr složil svůj mandát zastupitele.

Dne 18.4. 2008 předal Josef Král do rukou starosty písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce
Chotýšany. Rezignací Josefa Krále ztrácí finanční výbor svého předsedu. Zastupitelstvo navrhlo a odhlasovalo do funkce předsedy finančního výboru zastupitelku Ilonu Syslovou.


Volební období 2010 – 2014

Dne 15. – 16. října 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 7 členů.

V naší obci z čítajících celkem 373 voličů přišlo k volbám 264, tzn. že se voleb zúčastnilo 70.78 % voličů.

Kandidátní listina pro volby do obecního zastupitelstva – dne 15. a 16. října 2010:

Celkový počet hlasů:

Kandidátka č. 1 – Sokol Chotýšany  - 253 hlasů    tj. 22,29 %   - 1 mandát

1. Vladimír Sysel                                  - 38 hlasů   

č. 2 – Sdružení pro rozvoj Chotýšan - 508 hlasů    tj. 44,75 %   - 4 mandáty

1. Ing. Blanka Bejdáková                     - 84 hlasů

2. Ing. Radek Kalina                             - 83 hlasů

3. Jiří Granát                                         - 71 hlasů

4. Petr Kuthan                                      - 45 hlasů

č. 3 – Nový směr                                  - 374 hlasů    tj. 32,95 %   - 2 mandáty

1. Irena Pošmurná                                 - 63 hlasů

2. František Toula                                 - 61 hlasů

Dne 12. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce.

Nejstarší člen nového zastupitelstva Jiří Granát podal návrh na funkci starosty Ing. Blanku Bejdákovou. Hlasování proběhlo veřejnou volbou, jak si zastupitelé odhlasovaly. Navržená obdržela 4 hlasy pro a tři zastupitelé se zdrželi hlasování, tudíž byla zvolena a nabídku starostky obce přijala. Nová starostka obce Ing. Blanka Bejdáková navrhla do funkce 1. místostarosty - Ing. Radka Kalinu, který kandidaturu přijímá. Byl zvolen 4 hlasy pro a 3 hlasy proti.

Do funkce 2. místostarosty navrhla Jiřího Granáta, který kandidaturu též přijímá a byl zvolen 4 hlasy pro a 3 hlasy proti.  

Ing. Blanka Bejdáková podala návrh, aby všechny funkce včetně starosty byly neuvolněné. I tento návrh byl odhlasován 4 hlasy pro a 3 hlasovaly proti. Poté byla ještě provedena volba předsedů finančního a kontrolního výboru. Všemi hlasy pro byl odsouhlasen návrh, aby výbory měly 3 členy. Na předsedu kontrolního výboru byla navržena Irena Pošmurná a na předsedu finančního výboru Petr Kuthan. Oba byli jednohlasně zvoleni.

Starostka obce: Ing. Blanka Bejdáková

1. místostarosta: Ing. Radek Kalina

2. místostarosta: Jiří Granát

Novými členy zastupitelstva se podle výsledků voleb stali:

Ing. Blanka Bejdáková z čp. 76, Ing. Radek Kalina z Pařezí čp. 8, Jiří Granát z čp. 58, Irena Pošmurná z čp. 43,

František Toula z Městečka čp. 26, Petr Kuthan z čp. 63, Vladimír Sysel z čp. 28.

Dne 12.11. 2010 byly ustanoveny tyto komise:

Kontrolní výbor: Irena Pošmurná - předseda

Finanční výbor:  Petr Kuthan – předseda

Dne 27. listopadu 2010 byly na zastupitelstvu obce jmenovány tyto jednotlivé komise:

Hlavní inventarizační komise „HIK“ ve složení: 

Ing. Kalina Radek                             předseda

Granát Jiří                                          člen

Pošmurná Irena                                  člen

Dílčí inventarizační komise „DIK“ v tomto složení:

I. Správa obce

Ing. Kalina Radek                             předseda

Granát Jiří                                          člen

Kuthan Petr                                       člen

 

II. JSDH obce Chotýšany

Sysel Vladimír                                   předseda

Matoušek Milan                                 člen

Nouza Radek                                     člen

 

III. Knihovna

Pošmurná Irena                                  předseda

Matoušková Monika                          člen 

 

IV. Sportovní areál

Toula František                                  předseda

Holejšovský Josef                              člen

Sysel Vladimír                                   člen

 

V. Pokladní hotovost

Kuthan Petr                                       předseda

Dessová Jana                                     člen

 

VI. Materiálové zásoby

Granát Jiří                                          předseda

Ing. Kalina Radek                             člen

Toula František                                  člen


Volební období  2014 – 2018

Dne 10. – 11. října 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva.

Do zastupitelstva obce Chotýšany se volilo 7 členů.

Z naší obce, která má celkem 414 voličů přišlo k volbám 232 občanů, tzn. že se voleb zúčastnilo 56.03 % voličů.

Kandidátní listina pro volby do obecního zastupitelstva – dne 10. a 11. října 2014:

Mandát získali:

Kandidátka č. 1 – Nový směr    - 1010 hlasů – 7 mandátů

1. Ing. Miroslav Lubas      – 161 hlasů

2. Bc. Irena Pošmurná     – 152 hlasů

3. František Toula            – 131 hlasů

4. Bronislav Škoda          – 128 hlasů

5. Ing. Klára Starostová  – 126 hlasů

6. Milena Šíchová            –  99 hlasů

7. Bohuslav Kovář           –  96 hlasů

 

Mandát nezískaly:

8. Ilona Tůmová              –  73 hlasy

9. 44. Jitka Němečková   –  44 hlasy

 

Kandidátka č. 2 – samostatný nezávislý kandidát - nezískal žádný mandát

František Innemann  –  77 hlasů

 

Kandidátka č. 3 – samostatný nezávislý kandidát - nezískal žádný mandát

Miroslav Dědek        –  73 hlasy

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 29/19 °C
úterý 23. 7. déšť 18/13 °C
středa 24. 7. polojasno 22/12 °C

Virtuální prohlídka obce

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY