Obec Chotýšany
Obec Chotýšany
Městečko, Křemení, Pařezí

Obec Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

obec@chotysany.cz ,chotysany@chopos.cz

 

 

Úřední hodiny
Pondělí 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Středa 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 15:30 - 19:00

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Chotýšany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4 nebo A3:

a) jednostranná………………………………………… 3 Kč

b) oboustranná…………………………………………. 4 Kč

2. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4 nebo A3:

a) jednostranná………………………………………… 4 Kč

b) oboustranná…………………………………………  5 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)

jedna stránka…………………………………………..  5 Kč

4. Za pořízení elektronické kopie (scan)

Jedna stránka………………………………………….. 1 Kč

5. Za poskytnutí kopie v jiném formátu, nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována sazba dle individuální kalkulace.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD ……………………………………………... 20 Kč

2. 1 ks DVD……………………………………….…… 20 Kč

3. jiný technický nosič dat …………………..… podle pořizovací ceny

4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

čl. III

Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty. Náklady na balné účtovány nebudou.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1.  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 240 Kč, která je odvozena od měsíční odměny starosty obce, vyjádřené hodinovou sazbou. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

čl. V.

Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu obce v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce Chotýšany.

4.  Sazebník byl schválen usnesením Obce Chotýšany č. 4/2017 ze dne 9. 5. 2017

 

V Chotýšanech dne 9. 5. 2017

                                                                                                                                     ……………………………………………..

                                                                                                                                     Bohuslav Kovář, starosta obce

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 29. 5. 2023
jasno 20 °C 8 °C
úterý 30. 5. zataženo 19/9 °C
středa 31. 5. polojasno 16/7 °C
čtvrtek 1. 6. jasno 19/5 °C

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Digitální knihovna

ras

PARTNEŘI SVAZKY PROJEKTY

DRŽITELÉ PANSTVÍ CHOTÝŠANY