Navigace

Obsah

Územní plán obce Chotýšany 2018

Chotýšany - I. Územní plán - textová část

Chotýšany - II. Odůvodnění ÚP - textová část

Chotýšany - A) Základní členění

Chotýšany - B) Hlavní výkres

Chotýšany - C) VPS a VPO

Chotýšany - D) Koordinační výkres

Chotýšany - E) Širší vztahy

Chotýšany - F) ZPF a PUPF