Navigace

Obsah

Ostatní odpady

 

Jeho sběr, svoz a likvidace je zajišťován Obecním úřadem Chotýšany ve spolupráci se společností AVE, a to 2x ročně v předem určených termínech. O těchto termínech jsou občané včas informováni prostřednictvím úřední desky, vývěsek v obcích, internetových stránek, místních novin.

V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

 

Mimo tyto mobilní svozy lze nebezpečný odpad odevzdat za poplatek ve sběrných dvorech:

Jeho sběr svoz a likvidace je zajišťována Obecním úřadem Chotýšany ve spolupráci se společností AVE, a to 2 x ročně v předem určených termínech. O těchto termínech jsou občané včas informováni prostřednictvím úřední desky, vývěsek v obcích, internetových stránek, místních novin.

V rámci tohoto sběru je možné odevzdávat:

Do kontejnerů na velkoobjemový odpad není vhodné odkládat:

Mimo tyto mobilní svozy lze využít např. Technické služby Benešov s.r.o., které přijímají za poplatek velkoobjemový odpad individuálně dovezený na skládce v Přibyšicích.

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem, takže v žádném případě nepatří do kontejnerů na běžný nebo tříděný odpad v obci. Občané jsou povinni jej zlikvidovat na vlastní náklady v souladu se zákonem o odpadech.

Technické služby Benešov s.r.o. přijímají za poplatek stavební odpad individuálně dovezený na skládce v Přibyšicích.

Použité fritovací a jiné jedlé oleje je možné odevzdávat v uzavřených nádobách např. PET lahvích na obecním úřadu v Chotýšanech v úředních hodinách.

 

Použité tonery z tiskáren je možné odevzdávat do sběrného boxu umístěného v patře obecního úřadu v době úředních hodin.