Navigace

Obsah

Autobusová zastávka Na Chotýšce

V rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ III. etapa při silnici II/112 v Chotýšanech byla vybudována firmou BES s.r.o. Benešov zastávka pro autobusy včetně přístupového chodníku a přístřešku pro cestující. Novou dřevěnou, částečně pro-sklenou čekárnu pro cca 20 cestujících vyrobila za částku 70.000,- Kč firma Stakov Takonín. Jedná se o čekárnu podobného vzhledu jako další již dříve touto firmou postavené u Městečka, na Toulově a Křemení. Tím tak bude zachován jejich jednotný vzhled po celé trase silnice II. třídy vedoucí územím Chotýšan.

Se stavbou se započalo dne 21. července 2014, kdy došlo nejdříve k vykácení křoví a vytrhání pařezů. Pak následovalo už bagrování základů pro masivní opěrnou železobetonovou zeď. Tak byla nejnákladnější položkou celé stavby. Následovala navážka a zhutnění různého materiálu, než došlo k budování přístupového chodníku pro pěší k zastávce lemovaným silničními obrubníky s asfaltovým povrchem.

Poslední dokončovací práce byly uskutečněny do konce září 2014, kdy bylo osazeno kovové zábradlí. Ještě zbývá osadit osvětlení a nový plot na vykoupeném pozemku. Kolaudace stavby proběhla s drobnými výhradami dne 23. září 2014.

Celková výše finančních nákladů na realizaci díla byla 2. 495 000,- Kč. V celé výši ji hradila z vlastních zdrojů Obec Chotýšany. Čekárna nebyla zahrnuta do rozpočtu zastávky.

Foto a text: M. Švarc

 

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka