Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2016 - schválený

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBCE CHOTÝŠANY

 

Schválený zastupitelstvem obce dne 27.6.2017

 

I. Finanční hospodaření obce v roce 2016

 

    Zastupitelstvo obce pro rok 2016 schválilo schodkový rozpočet   28.12.2015.

 

                                                                                                                                  v tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů

 

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

-59,930

175,643

175,643

 

Obec v roce 2016  plánovala  schodkové  hospodaření ve výši 59,930 tis. Kč.  Skutečné hospodaření obce bylo k 31.12. 2016  uzavřeno kladným  saldem  175,643  tis. Kč.

 

 

 

 Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách

 

                                                                                                                                v tis. Kč

 

Schválený rozpočet

Skutečnost

daňové příjmy

5 913,000

7 992,060

nedaňové příjmy

904,000

740,325

kapitálové příjmy

20,000

9,150

přijaté dotace

308,300

1 543,595

příjmy celkem

7 145,300

10 285,131

běžné výdaje

5 265,230

6 518,808

kapitálové výdaje

1 940,000

3 590,680

výdaje celkem

7 205,230

10 109,488

 

 

 

  Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze

č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.

    

Zastupitelstvo obce v roce 2016 schválilo změnu rozpočtu celkem třemi rozpočtovými opatřeními.

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nejvýznamnějších příjmů a výdajů  rozpočtu

 

příjmy v tis. Kč

položka

 

 

1111

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1 605,918

1112

daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

58,289

1121

daň z příjmů právnický osob

2 966,852

1113

daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

163,444

4112

dotace na veřejnou správu

77,400

1511

daň z nemovitosti

998,334

1211

daň z přidané hodnoty

2 966,852

1351

Odvody z loterií a podobných her

31,725

2111

příjmy za vodu

190,700

2111

příjmy za tříděný odpad

104,703

3111

příjmy z prodeje pozemků

9,150

2131

příjmy z pronájmu pozemků

357,012

 

 

 

 

 

 

 

výdaje v tis. Kč

paragraf

 

 

2212

Místních komunikace

582,756

2221

Příspěvek BENEBUS

101,230

2310

Vodní hospodářství – el. energie, opravy, rozbory vody

395,092

3113

Základní škola –  příspěvek na činnost, el. energie, palivo, opravy, přístavba

1 904,901

1039

Lesní hospodářství

0,000

3314

Knihovnická činnost

15,665

5512

Dobrovolní hasiči

216,666

3399

Občanské záležitosti

37,394

3631

Veřejné osvětlení – el. energie, opravy

245,123

3639

Příspěvky na ČOV

29,199

3639

Příspěvek CHOPOS vč. příspěvku na společný vodovod

762,767

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

605,219

6112

Zastupitelstvo

852,126

6171

Celkem správa obce (nákup traktoru a příslušenství)

1 991,904

3419

Tělovýchovná činnost

172,307

3745

Veřejná zeleň

365,308

 

 

 

 

 

Přehled  dotací, které obec obdržela v roce 2016 a jejich čerpání

 

                                                                                                              v tis. Kč

položka

 

dotace

4112

Středočeská kraj – na správu

77,400

4116

Úřad práce – na zaměstnance

228,120

4116

Dotace na hasiče

6,000

4116

Dotace na opravu komunikace

183,600

4116

Dotace pro ZŠ a MŠ

80,472

4116

Program péče o krajinu - alej

231,995

4111

Dotace na krajské volby

11,028

4216

Dotace na přístavbu ZŠ a MŠ

324,980

4216

Dotace na víceúčelové hřiště

400,000

 

 

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

 

Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 - Rozvaha

 

zůstatky bankovních účtů

 v tis. Kč

peněžní prostředky                   - základní běžné účty

2 327,821

  • účet u ČNB

1 559,333

                                                   - depozitní účet

200,000

pohledávky                                - záloha na elektřinu

324,065

                                                   -  vydané faktury

178,290

závazky           - jistina odpady AVE

229,95

  • úvěry

198,000

 

 

 

Tvorba a čerpání fondů obce

 

Obec nemá zřízen účelový peněžní fond.

 

 

 

II. Hospodaření příspěvkové organizace

 

 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, která je samostatným právním subjektem.

 

K 31.12.2016 Základní škola vykázala záporný hospodářský výsledek ve výši 128 tis. Kč.

 

Přehled o nákladech a výnosech Základní školy a Mateřské školy

 

                                                                                   v tis. Kč

celkové výnosy k 31.12.2016                                   9 151,66         

   z toho: provozní dotace                              8 363,48         

     ostatní výnosy                                             772,44              

 

celkové náklady k 31.12.2016                                  9 279,84         

   z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. poj. 7 428,15

                              ostatní provozní náklady             1 851,69

 

Provozní dotace byla poskytnuta:

 

- z rozpočtu obce ve výši 650,00  tis. Kč

- ze státního rozpočtu ve výši  7 713,48 tis. Kč                  

Další přílohy: příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztrát, příloha č. 4 – Příloha, příloha č. 5 – Rozvaha ZŠ , Výkaz zisku a ztrát ZŠ

 

III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 

Obec je členem 2 svazků obcí:

 

BENE BUS - který byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na  činnost svazku činil v roce 2016 částku 101,230 tis. Kč.

 

CHOPOS - příspěvek  obce na činnost svazku obcí činil v roce  2016 částku  762,769 tis. Kč.

 

 

IV.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

     Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad.

    

V. Závěr

 

     Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.

          Při přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly s vyjádřením:

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

 

Zastupitelstvo obce Chotýšany projednalo závěrečný  účet obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a schvaluje Závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2016 s vyjádřením „bez výhrad“.

 

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

 

V Chotýšanech: 27.6.2017

 

Vyvěšeno:      13.7.2017

Sejmuto:         29.7.2017

 

Vypracoval: Marie Matoušková - účetní  obce

 

Schválilo zastupitelstvo obce dne 27.6.2017

 

Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 

 

 

Vyvěšeno: 13. 7. 2017

Datum sejmutí: 31. 7. 2018

Zodpovídá: Bohuslav Kovář

Zpět